วิชาที่ถนัด: คณิตศาสตร์ อังกฤษ
รูปแบบการสอน:
วิชาคณิตศาสตร์:เน้นการอธิบายและความเข้าก่อนทำโจทย์ มีโจทย์หลากหลาย ไปไม่ไวและไม่เครียดมาก
วิชาอังกฤษ: เน้นให้ผู้เรียนสามารถ พูด ฟัง เขียน ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง และมีการทำโจทย์เพื่อเตรียมตัวสอบ
เตรียมตัวสอบ( sat- cutep): เน้นการทำความเข้าใจและฝึกโจทย์ภายในเวลา
ประสบการณ์:
-เคยสอนsat (part math)เตรียมสอบ จุฬา อินเตอร์ cu aat(part math)
-สอนน้องเตรียมไปเรียนต่างประเทศ (มหาลัยที่เยอรมัน) วิชา math+calculus+ statistic
-สอนภาษาอังกฤษ ม.5-ม.2
-คณิตศาสตร์เชิงธุรกิจ น้องปี1 ม.กรุงเทพ(หลักสูตรนานาชาติ)
-microeconomic +stat ม.เกษตร
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: เศรษฐศาสตร์นานาชาติ ม.เกษตร

ดอนเมือง บางเขน สายไหม หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว