❇️ครูผู้ฝึกสอนผ่านการอบรม จาก❇️
🔸Swim Lessons University USA.
🔸ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำพื้นฐาน จากสมาคม
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเป็น
🔸ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำคนพิการระดับ1 จากสมาคมกีฬาคนพิการ
🔸การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรม
ทางน้ำระดับ Bronze Medallion จากสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (THAI LIFE SAVING SOCIETY)

เมื่อการเรียนสนุก. ความกล้าก็ตามมาด้วย // ว่ายได้. ว่ายเป็น ง่ายนิดเดียว.

ดอนเมือง ดินแดง นนทบุรี บางกรวย บางซื่อ บางบัวทอง บางพลัด บางรัก บางเขน บางแค บางใหญ่ ปทุมธานี ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย ปากเกร็ด

ยังไม่มีรีวิว

Napuyaswim

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster