การศึกษาปริญญาตรี - เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท - ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ)
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: ศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
ศึกษาอยู่ชั้น: ปริญญาโท

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว