Japanese Interpreter of TOTO(Thailand) Co.,Ltd experience more than 5 years.
Japanese Language Level N2
สามารถสอนผู้สนใจภาษาญี่ปุ่นที่เริ่มจาก 0 จนถึงผู้ที่ต้องการใช้งานในด้านการสื่อสารที่ทำงาน,ลูกค้า

สระบุรี

ยังไม่มีรีวิว

TOO

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster