สวัสดีค่ะชื่อ น้ำ นะคะ เรียนอยู่เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปี 2 ค่ะ สอบผ่านการวัดระดับภาษาจีนระดับ 3 ค่ะ สามารถสอนภาษาจีนให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม ทั้งการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน ไวยากรณ์ต่างๆค่ะ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018