สวัสดีค่ะชื่อ น้ำ นะคะ เรียนอยู่เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปี 2 ค่ะ สอบผ่านการวัดระดับภาษาจีนระดับ 3 ค่ะ สามารถสอนภาษาจีนให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม ทั้งการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน ไวยากรณ์ต่างๆค่ะ

สอนออนไลน์ ชลบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว