#ปรับพื้นฐานและติวทำเกรดวิชาสังคมศึกษา(มัธยม) #ติวเข้มสอบเข้าม.1,ม.4. #ติวเข้มโควต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ติวเข้มสอบตรงทุกมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ #ติวเข้มสอบ9วิชาสามัญและONET(ม.3ม.6) #มีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย,สนุกสนานเป็นกันเอง,สรุปเนื้อหากระชับ,มีเคล็ดลับการจำและเข้าใจอย่างง่ายๆ.. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น #อัตราค่าเรียน# #เรียนเดี่ยวชั่วโมงละ250บาทครั้งละ2ชั่วโมง. #เรียนกลุ่ม2-5เริ่มต้นเดือนละ 800บาท... #เรียนกลุ่ม6-10คนเริ่มต้นเดือนละ600บาท.... #สถานที่เรียนแล้วแต่ความสะดวก. #การศึกษา...ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกสังคมศึกษา(ศษ.บ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.. #มีประสบการณ์สอนวิชาสังคมศึกษานาน21ปี. #มีประสบการณ์ติวเข้มนักเรียนเพื่อแข่งทักษะทางวิชาการและได้รับรางวัลชนะเลิศ ---รากฐานของตึกคืออิฐ..รากฐานของชีวิตคือการศึกษา --การเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง--

เชียงใหม่

ยังไม่มีรีวิว