สวัสดีค่ะ
ชื่อ หนึ่งหทัย อินทรกำแหง

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวัทยาลัยมหิดล
BBA, Major Marketing
- ปรีญญาโท International University of Japan
Major E-Business Managment

ประวัติการสอนภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
- สอนภาษาอังกฤษระดับ ปวช และ ปวส ให้กับโรงเรียนบริหารธุรกิจแห่งหนึ่งในโคราช และภาษาญ๊่ปุ่นเบื้องต้น
- สอนนักเรียน อายุ 5 - 12 ปี ใช้สื่อการเรียนการสอนให้เด็กจำคำศัพท์ได้เร็วขึ้น
- สอนนักเรียนระดับม.ต้น เพื่อใช้ในการสอบกลางภาคและปลายภาค
- สอนบุคคลทั่วไป ทั้งแกรมม่า สนทนา และการใช้คำศัพท์เพื่อการทำงาน

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737