สวัสดีค่ะ ครูจูน นะคะ จบ สาขานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปัจจุบันศึกษาปริญาโท ด้านการจัดการวัฒนธรรม มีผลงานทางด้านนาฏศิลป์หลายรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ เช่น ละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ ได้มีโอกาสแสดงหน้าพระที่นั่งหลายพระองค์ งานในต่างประเทศ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษไปสอนรำไทย ให้นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยไป่เซ่อ ประเทศจีน และเป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเทศเกาหลี ประสบการณ์ในด้านการสอน สอนนาฏศิลป์ไทยเด็ก ระดับอนุบาล-มัธยม เพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่เด็ก ได้เรียนรู้ความสามารถพิเศษและค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบ เพื่อนำมาพัฒนาให้กล้าคิดกล้าแสดงออก และติวด้านความสามารถพิเศษเพื่อสอบเข้าสถาบันต่างๆ เช่น วิทยาลัยนาฏศิลป์ สาธิต มศว ประสานมิตร และโรงเรียนอื่นๆ ที่รับด้านความสามารถพิเศษ รวมทั้งการติวเข้าระดับอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ การสอนนาฏศิลป์สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีทักษะเพื่อนำไปเผยแพร่ในโครงการต่างๆ และยังรับสอนนาฏศิลป์แก่ผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ และพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุไม่ให้เกิดความเครียดให้ท่านรู้สึกสนุกสนานในการลุกขึ้นมารำ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณครูน่ารักเเละเป็นกันเองค่ะ

คุณครูน่ารัก เข้าใจเด็กดีค่ะ

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737