ครูจูน Giant Step Dance&Music
#ThaidanceKrujoon
"นาฏศิลป์ไทยต้องเริ่มจากการเข้าใจ"

ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ในรำไทยหรือไม่ ?
เราพร้อมจะเริ่มต้น และพัฒนาศักยภาพของคุณ หรือลูกน้อยให้เข้าใจร่างกายในทุกส่วน เพื่อการเคลื่อนไหวร่างกายแบบรำไทยอย่างมีคุณภาพในระยะยาว ทั้งยังปรับบุคลิกในชีวิตประจำวันให้สวยงาม ตามอนาโตมีของแต่ละบุคคล เริ่มตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ รวมถึงติวเข้มเพื่อใช้ในการสอบ เข้าสถาบันชื่อดังต่างๆ

การศึกษา
ปริญญาโท คณะการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัธยมต้น-มัธยมปลาย วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผลงานด้านการสอน
- สอนพิเศษแบบตัวต่อตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพการแสดง
- สอนพิเศษติวเข้มสำหรับสอบเข้าความสามารถพิเศษโควต้าโรงเรียน และมหาลัยด้านการแสดงชื่อดัง
- สอนพิเศษนาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กเล็ก
- ได้รับเชิญสอนนาฏศิลป์ไทย ให้กับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยไป่เซ่อ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- สอนนาฏศิลป์ไทยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศมาเลเซีย ณ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- Workshop สอนนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนการแสดง Baska Acadamy Singapore.
- Workshop สาธิตนาฏศิลป์ไทย ให้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปะกว่างสี มลฑลหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลงานการสอนจาก BestKru
- น้องลูกแก้ว ระยะเวลาเรียนต่อเนื่อง 4 ปี 6 เดือน สามารถแสดงเดี่ยวในงานเกษียณอายุราชการ ณ รร คลองบางพรหมได้ และสามารถร้องเพลงเองรำเองได้
- น้องกัส ติวเข้มเข้าสาธิต มศว ด้านความสามารถพิเศษ ได้สำเร็จ
- น้องน้ำหวาน ไม่มีประสบการณ์ด้านนาฏศิลป์ไทย เรียนเพื่อนำไปแสดงที่ประเทศสเปน ระยะเวลา 2 เดือน สามารถ แต่งหน้า แต่งตัว แสดงเองได้
- น้องน้ำมนต์ นักศึกษาเอกนาฏศิลป์ไทย ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์ไทย คอร์สต่อเนื่อง ระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน
- น้อมอ๋อมแอ๋ม ติวเข้ม เข้าสอบความสามารถพิเศษ ม.เกษตร ได้สำเร็จ
- น้องใบปอ เรียนนาฏศิลป์ไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแสดง
- น้องเซนลีน เรียนนาฏศิลป์สำหรับเด็กเล็ก เน้นทักษะการใช้ร่างกาย
- น้องน้ำ ติวเข้มสอบความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย ได้สำเร็จ
- น้องนีน่า เรียนนาฏศิลป์สำหรับเด็กเล็ก เน้นทักษะการใช้ร่างกาย
- น้องฟ้า ไม่มีประสบการณ์ด้านนาฏศิลป์ไทย เรียนเพื่อนำไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโครงการAFS
และน้องๆอีกหลายคนที่ได้รับการบอกต่อแบบปากต่อปาก

ครูจูน

จตุจักร ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางกะปิ บางบัวทอง พุทธมณฑล ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา ศาลายา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

พร · 23 ส.ค. 2022

คุณครูน่ารักเเละเป็นกันเองค่ะ

แซมบัค · 23 ส.ค. 2022

คุณครูน่ารัก เข้าใจเด็กดีค่ะ

ตูน · 23 ส.ค. 2022
อ๋อมแอ๋ม · 23 ส.ค. 2022