ครูโจ - Full Stack Developer

รูปแบบการเรียน
ตัวต่อตัว
- Online 250 บาท/ชั่วโมง
- Onsite เริ่มต้นที่ 300 บาท/ชั่วโมง
กลุ่ม 3 -5 คน
- Online 200 บาท/คน/ชั่วโมง
- Onsite เริ่มต้นที่ 250  บาท/คน/ชั่วโมง + ระยะทาง
จองตั้งแต่ 10ชั่วโมงเป็นต้นไป ลด 10%
*Onsite ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู/แดง

Q&A
Q1: ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง?
A1: ไม่จำเป็นต้องเคยเขียน Program สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์/Laptop ได้ก็เพียงพอ

Q2: การสอนเหมาะสมกับใคร?
A2: เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยม - วัยทำงาน ที่ต้องการเรียนรู้วิธีพัฒนา Web Application เพื่อนำไปต่อยอดในด้านต่างๆ ต่อไป เนื่องจากเนื้อหาที่สอนในช่วงกลาง - ท้ายจะมีความซับซ้อนมากขึ้น

Q3: นักศึกษาเรียนได้ไหม?
A3: ได้แน่นอน เพราะเนื้อหาที่สอนมาจากประสบการณ์ทำงานจริง ทำให้นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่หรือใกล้จบการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Patterns, Tools, Knowleage ต่างๆ ที่เหมาะสมกับการทำงาน ทั้งในเรื่องพื้นฐานและในระดับสูง

Q4: เวลาในการเรียนการสอนล่ะ?
A4: เนื่องจากผู้สอนมีงานประจำ ในวันธรรมดาสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 19.00 - 23.00น.(Online) เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 09.00 - 23.00น. (Onsite,Online)

Q5: ในคอร์สจะได้เรียนอะไรบ้าง?
A5: ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียนว่าอยากให้เน้นในด้านใดเป็นพิเศษ หรือมีความถนัดในด้านใด
Q6: คอร์สต้องสมัครเรียนทั้งหมดกี่ชั่วโมง?
A6: ขั้นต่ำคือ 1ชั่วโมง ในส่วนของเนื้อหาในการสอนจะใช้เวลาประมาณ 20 - 30 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่สอนและแผนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถยกเลิกการเรียนได้ตลอดเวลา

ข้อมูลผู้สอน
มาโนช วิริยะ อายุ27ปี
- ปัจจจุบันทำงานในตำแหน่ง Fullstack Developer ประสบการณ์ 4+ ปี ในด้านการพัฒนา Web Application
- ประสบการณ์ครูผู้สอน 2ปี ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ (มีใบประกอบวิชาชีพครู) สามารถออกแบบการสอนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การออกแบบฐานข้อมูล ไปจนถึงการนำ Project ไปใช้งานจริง

ภาษาและเครื่องมือที่ใช้
ขั้นพื้นฐาน
HTML, CSS, Javascript, C#
ขั้นกลาง - สูง
C# .NET Core API,
Typescript Angular 17+,
Javascript NodeJS,
SQL MSSql PostgreSql MySql Oracle,
Tools/Library และอื่นๆ

*ผู้เรียนจำเป็นต้องมี Computer/Laptop เป็นของตัวเอง

ผู้ที่สนใจหากมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตามข้อมูลด้านล่าง  เพื่อสอบถามและดูแผนการสอนก่อนเรียนได้ฟรี โดยก่อนเริ่มเรียนทางผู้สอนจะออกแบบแผนการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด เพราะการเรียน ควรถูกออกแบบโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

เจอกันในคอร์สนะครับ ^^

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

พัฒนา Web Application ด้วย C# .NET Core API และ Angular 175900 บาท

เนื้อหาภายในคอร์สสำหรับผู้เริ่มต้น (อาจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำสั่งการเขียน Program พื้นฐาน เช่น If else, for loop, SQL หากต้องการเรียนโดยเริ่มจาก 0 สามารถติดต่อตาม Profile ได้เลบครับ) เรียนตัวต่อตัวแบบ Online หลังเรียนจบสามารถนำไปต่อยอดใด้เลยครับ หรือหากต้องการเรียนแค่บางส่วนภายในคอร์ส หรือเรียนเนื้อหาที่สูงขึ้น สามารถติดต่อตามข้อมูลในหน้า Profile ได้ครับ

เนื้อหาในคอร์สโดยย่อ ฟรี สไลด์ประกอบการสอนทั้งหมด
Module 1: Introduction to .NET and Angular
- Lesson 1: Course Overview

Module 2: Setting Up the Environment
- Lesson 2: Installing .NET SDK and Visual Studio
- Lesson 3: Installing Node.js and Angular CLI

Module 3: Introduction to .NET API
- Lesson 4: Introduction to .NET and C#
- Lesson 5: Creating Your First .NET API Project

Module 4: Building .NET API
- Lesson 6: Controllers and Actions
- Lesson 7: Dependency Injection
- Lesson 8: LinQ
- Lesson 9: Entity Framework Core and Raw Queries

Module 5: Introduction to Angular 17
- Lesson 10: Angular Basics
- Lesson 11: Creating Your First Angular Project

Module 6: Building Angular Applications
- Lesson 12: Angular Components and Templates
- Lesson 13: Angular Services and Dependency Injection
- Lesson 14: Routing in Angular
- Lesson 15: Forms in Angular

Module 7: Integrating .NET API with Angular
- Lesson 16: Consuming .NET API in Angular
- Lesson 17: Authentication and Authorization
- Lesson 18: Real-time Communication

Module 8: Deployment
- Lesson 19: Deploying .NET API to Local IIS Server
- Lesson 20: Deploying Angular application to Local IIS Server

Summary and Tips

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 5900 บาท

สอนออนไลน์ ปากเกร็ด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว