ครูพี่ติวเตอร์ พาทิศ หริจันทนะวงศ์
ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Musashino ประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว และการสอบได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น (ทุน Monbusho MEXT) รวมถึงทุนมหาวิทยาลัยGlobal Leadership Program อีกด้วยและประสบการณ์การสื่อสารและสอนภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 10 ปี รวมถึงโอกาสในการทำงานใช้ภาษาญี่ปุ่น นี่เป็นเครื่องยืนยันความพร้อมในการสอนทั้งเนื้อหา ไวยากรณ์ คำศัพท์ ฟัง พูด อ่าน เขียน
หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆ

สอนออนไลน์ วัฒนา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว