สวัสดีค่ะ
*** ประวัติผู้สอน
ชื่อนางสาววรรณวิมล เปรมปรี
จบจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยจีนศึกษา สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ผ่านการเรียนวิชาโทครูมาค่ะ เกรดเฉลี่ยสะสม3.35 เกรดนิยมอันดับสองค่ะ ผ่านสอบการวัดภาษาจีน ระดับ 5 ปัจจุบันได้ทุนของรัฐบาลจีนไปศึกษาปริญญาโท ที่ประเทศจีน คณะการบริหารการศึกษา

ในการเรียนการสอนของเรา จะเหมาะมากๆเลย สำหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาจีนค่ะ มีทั้งหมด3 คอร์ส
1. คอร์สhskแต่ละระดับ เป็นการติวสอบการวัดภาษาจีนhsk ระดับ1-3 เน้นย้ำเนื้อหาและข้อสอบที่เกี่ยวกับ hskแต่ละระดับของนักเรียน โดยจะเน้นให้นักเรียนจำได้ ใช้เป็น จำศัพท์แม่น ไวยากรณ์ถูกต้อง ราคาอยู่ที่ 2490 มี7-8 คาบ คาบละ1-2ชั่วโมง ต่อ 1คน

2.คอร์สไม่มีพื้นฐานภาษาจีน เป็นการปูพื้นฐานภาษาจีน (สำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐาน) โดยจะสอนให้นักเรียนรู้จักพินอิน การสะกดพินอิน การอ่านออกเสียง เขียนพินที่ที่ถูกต้อง และยังรวมไปถึงการสอนคำศัพท์ ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน เน้นให้นักเรียนอ่านพินอิน และรู้คำแปลความหมายภาษาไทย และพูดฟังได้ (ซึ่งจะเน้นการเขียนอักษรจีนด้วย แต่จะเป็นคำศัพท์ง่ายๆ) เหมาะกับนักเรียนที่พึ่งเรียน ราคาอยู่ที่ 2990 มี7-8 คาบ คาบละ1-2ชั่วโมง ต่อ 1 คน

3. คอร์สเรียนภาษาจีนจริงจัง สอนให้นักเรียนที่อยากเริ่มเรียนภาษาจีนอย่างจริงจัง พูด อ่าน ฟัง เขียนได้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ราคาอยู่ที่ 3590 มี7-8คาบ คาบละ1-2ชั่วโมง ต่อ 1 คน

***โดยจะติวและสอนความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนทุกๆคาบ และจะมีแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนได้ทบทวนคำศัพท์ รูปวลี รูปประโยคต่างๆ เน้นให้นักเรียนจำ พูด ฟัง อ่าน เขียนได้และนำไปใช้จริงค่ะ คุณครูใจดีค่ะ เป็นกันเองสามารถถามได้ตลอดไม่เข้าใจสามารถถามได้ค่ะ คุณครูพร้อมมอบความรู้ให้นักเรียน
ส่วนวันที่ในการสอนขึ้นอยู่กับความต้องการ และเวลาว่างของนักเรียนและคุณครู

เกาะจันทร์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว