นายสุวิทย์ แซ่โก ชื่อเล่น วี เป็นเพศที่3 LGBTQ+
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) ด้วยเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 4.00 ขณะนี้กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย (ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา2566 ในรอบที่1portfolio) สามารถอ่านทำนองเสนาะ และขับเสภาได้

ราคาค่าเรียน

สอนที่นักเรียนอยากทราบ200 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาที่นักเรียนต้องเรียนรู้

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว