รับสอนพิเศษภาษาญี่ปุ่น
- ออนไลน์
- ออนไซต์
รับสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ตั้งแต่การอ่านเขียนตัวอักษร ไปจนถึง
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
จบจาก คณะศึกษาศาสตร์
การสอนภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาบัยขอนแก่น
ประสบการณ์สอนพิเศษ มากว่า 2 ปี
สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ประสบการณ์การสอนนักเรียนในโรงเรียน 4 ปี

กาฬสินธุ์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว