ชื่อ: ปธานิน โอภาเจริญ (เต้)
อายุ: 19 ปี
สถานศึกษาระดับมัธยม: โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภาค English program
สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย: Mahidol University International College
สาขาวิชา: Computer Engineering
คะแนน IELTS: 7.0

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวฉัน:
ผมเป็นนักศึกษาปีที่หนึ่งในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภาคนานาชาติที่ Mahidol University International College ผมมีความสนใจในการสอนภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการสื่อสารและใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง:
ผมมีประสบการณ์ในการสอนน้องๆ ในระดับมัธยมต้นและประถมในวิชาภาษาอังกฤษมาก่อน

เนื้อหาและรูปแบบการสอน: สอนตั้งแต่พื้นฐานสำหรับน้องที่ยังไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษของตัวเองไปจนถึงขั้นที่ใช้สอบเข้าม.1 รูปแบบการสอนคือเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลักและสอนแบบเป็นกันเอง

ค่าเรียน: ออนไลน์ชั่วโมงละ 200 บาท ตามสถานที่ชั่วโมงละ 300 บาท ทดลองเรียนได้ฟรี 1 ชม.

ตลิ่งชัน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว