จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกรดเฉลี่ย 3.94
HSK4 232/300
กลุ่มที่เปิดสอน ชั้นประถมศึกษา
สอนผ่านออนไลน์
ช่วงเวลาการสอน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-11.00น.

ตรัง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว