ผู้สอนมีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 10 ปี สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียน และปรับแก้ได้อย่างเหมาะสม
ผู้เป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์ทำงานด้ารบริการมาหลายแห่ง เช่น โรงแรม สนามบิน บริษัทนำเที่ยว เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังเคยได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อการพัฒนาภาษาจีนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นประจำทุกปี

ราคาค่าเรียน

ภาษาจีนพื้นฐานถึงระดับสูง ภาษาจีนสำหรับออฟฟิศ200 บาท ต่อชั่วโมง

ผู้สอนจะประเมินความสามารถของผู้เรียนก่อนเริ่มเรียน

สอนออนไลน์ บางใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว