- จบ ปตรี สถาปัตย์ มจธ. /ปโท ภูมิสถาปัตย์ ศิลปากร
- เป็นมีประสบการณ์ติวความถนัดสถาปัตย์มากกว่า10 ปี สอนตรงประเด็น เข้าใจปัญหา ไม่เครียด learn hard & play hard
- มีประสบการณ์ในสายงานสถาปัตย์ ทั้งสายวิชาชีพ และวิชาการ
- เคยเป็นอาชีพ อาจารย์สอนคณะสาถปัตย์ ทั้งประจำและ อ.พิเศษ /สถาปนิก / ภูมิสถาปนิก
- ใบประกอบวิชาชีพทั้งสถาปัตย์ และภูมิสถาปัตย์

ราคาค่าเรียน

Portfolio เน้นๆ300 บาท ต่อชั่วโมง

ฝึกskill ที่ใช้สำหรับทำportfolio และ sketching skill ใช้ในการเรียนต่อไป

Perspective เน้นๆ300 บาท ต่อชั่วโมง

เน้นวาด คน รถ ต้นไม้ และนำไปสู่perspactiveได้ แม้ว่าไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

Sketch Design (SKD)เน้นๆ300 บาท ต่อชั่วโมง

เน้นวาดเพื่อการนำเสนอ สอนเน้นการใช้ Creative thinking ไม่เพียงฝึกทำSKD แต่เน้นแนวคิดที่เป็นจุดอ่อนของการทำSKD

สอนออนไลน์ พระนคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว