สวัสดีครับ
ผมชือ กฤตธี ทิพย์สวัสดิ์ ชื่อเล่น เอม่อน อายุ 24 ปี
จบจาก University of Sheffield, MEng Aerospace Engineering.
สามารถสอน วิชาภาษาอังกฤษ ได้วัย (เพิ่มเกรด เพิ่มความเข้าใจในภาษา สามารถสื่อสารได้จริง เตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศ) และคณิตศาสตร์ ประถม - ม.ต้น (เพิ่มเกรด สอนเนื้อหาตามบทเรียนของโรงเรียน หรือ เนื้อหานอกบทเรียน) และสามารถให้คำปรีกษาสำหรับคนที่อยากไปศึกษาต่อต่างประเทศได้
มีประสบการณ์การสอน ใจเย็น ค่อยเป็นค่อยไป
การเรียนสามารถยืดหยุ่นเวลา และปรับเนื้อหาได้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน
เริ่มต้น 300 - 450 บาท/ชม

พานทอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว