มีประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา 1 ปี
กำลัฝศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เอกรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สามารถสอนออนไลน์ได้ทุกวัน การเรียนการสอนจะเป็นแบบเป็นกันเอง เน้นจุดอ่อนของผู้เรียน ไม่กดดันผู้เรียน สอนจนกว่าจะเข้าใจในบทเรียนนั้นๆ โดยจะเน้นการทำโจทย์ ฝึกฝนเยอะๆ ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อที่อยากเรียนได้ โดยค่าสอนจะคิดเพียง ชั่วโมงล่ะ 150 บาท เท่านั้น สามารถสอนได้ตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมปลายค่ะ วิธีการชำระค่าเรียนจะเป็นการชำระแบบรายครั้ง ก่อนหรือหลังเรียนได้หมดค่ะ

ราคาค่าเรียน

บทเรียนที่โรงเรียน บทเรียนทั่วไป ทวนเพื่อสอบ พื้นฐานภาษาอังกฤษ150 บาท ต่อชั่วโมง

น้องจะได้ทบทวนตั้งแต่พื้นฐานในเรื่องที่ไม่มั่นใจ ฝึกทักษะการทำโจทย์ต่างๆเพื่อทบทวนและใช้ในการสอบ มีการปูพื้นฐานให้สำหรับน้องๆที่อ่อนภาษาอังกฤษ อ่อนคำศัพท์ อยากพูดได้สื่อสารได้หรืออยากเพิ่มทักษะในการฟัง พี่ช่วยเราได้

ภาษาอังกฤษ
สอนออนไลน์ บางเขน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว