รับสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่อนุบาล-มัธยม ปูพื้นฐานเข้า EP ติวสอบเทียบ สอบสัมภาษณ์ สอนเป็นภาษาอังกฤษโดยติวเตอร์เอกภาษาอังกฤษ ม . ธรรมศาสตร์ สอนได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์ ประสบการณ์กว่า 10 ปี เวลาเรียนตามสะดวกทักมาคุยได้

ราคาค่าเรียน

ภาษาจีนพื้นฐาน300 บาท ต่อชั่วโมง

การอ่านและฟังภาษาจีน ซึ่งสามารถสอบyct หรือhsk เพื่อไปศึกษาต่อประเทศจีนได้

อุบลราชธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว