📌 อายุ 25 ปี
📌 จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
📌 เกียรตินิยมอันดับ 1
📌 ชอบสอนเด็กเล็ก-ม.ต้น (แต่ม.ปลายก็สอนได้นะคะ)
📌 ถนัด grammar สามารถอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น (มีการยกตัวอย่างประกอบ)
📌 สามารถช่วยนักเรียนทบทวน grammar จากที่โรงเรียนให้เป็นเรื่องง่ายได้
📌 ช่วยทบทวนบทเรียน และติวก่อนสอบได้ (เคยฝึกสอนที่โรงเรียนรัฐบาล 1 ปี เข้าใจหลักการออกข้อสอบของครูที่โรงเรียน ทำให้เตรียมตัวก่อนสอบได้)
📌 ใจดี ใจเย็น ใช้หลักจิตวิทยาประกอบการสอน ทำให้ผู้เรียนไม่อึดอัด
📌 มีทริคการเรียนสนุก ๆ
📌 ทำเพจการศึกษา ทำให้ต้องติดตามข่าวสารด้านการศึกษาและรูปแบบการสอบในแต่ละปีอยู่เสมอ ให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อได้

ประวัติการทำงาน
⭐️ สอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนประถม มัธยมต้น-ปลาย
⭐️ สอนพิเศษ Coding ให้นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ
⭐️ ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษวิชา Coding (Scratch, micro:bit, robot) และภาษาอังกฤษให้สถาบันแห่งหนึ่ง (แต่รับสอนนอกเวลาเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษค่ะ)

สอนออนไลน์ พระโขนง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว