พิมพ์วลัญช์ เพศหญิง อายุ 25 ปี
สอนวิชาภาษาไทย (ประสบการณ์การสอนมากกว่า 2 ปี)
จัดการเรียนการสอนแบบมีสื่อการสอน และมีแบบฝึกทักษะประกอบการสอน
ฝึกอ่าน เขียน สนทนาภาษาไทย หลักภาษา และวรรณคดี และอื่นๆ

เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 08.00 - 20.00 น.
จันทร์ - ศุกร์ 16.00 - 20.00 น.
(ราคาสามารถตกลงได้ค่ะ)

จอมทอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว