เราจะช่วยคุณหาครูสอนเปียโน

ครูสอนเปียโนที่สมุทรปราการ

พื้นที่ที่ต้องการ

ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท

**สอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่, แนว Classic/Pop, ส่งแข่งและสอบเกรด สามารถไปสอนส่วนตัวที่บ้านหรือมาเรียนที่สตูดิโอ (JEAN'S PIANO STUDIO ของครูก็ได้ครับ)

ประวัติการศึกษา
-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและโทจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกเปียโน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเรียนกับอาจารย์ ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา
-ได้เข้าร่วมอบรมการสอนหลักสูตร์ต่างๆ, จิตวิทยาเพื่อสอนเด็กเล็ก และมาสเตอร์คลาสเปียโน

ประสบการณ์ทางด้านวิชาการและด้านกิจกรรมทางดนตรี
-ได้ทุนการศึกษาจาก สถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ในปี 2553
-ได้รางวัลครูดีเด่นแห่งปี จากทางโรงเรียนดนตรี New Frontier Music Academy


สวัสดีค่ะ ชื่อครูโบว์ค่ะ
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน

รับสอนภาษาจีนตัวต่อตัว และเป็นตัวแทนกลุ่มเพื่อนๆครู และน้องๆติวเตอร์ ที่คอยดูงานที่เหมาะสมตามความต้องการในแต่ละวิชาให้กับครูแต่ละท่านค่ะ

กลุ่มเล็กๆของเราเกิดขึ้นจากการที่โบว์ค้นหางานสอน
ใน best kru เพื่อที่จะสอนเองค่ะ โดยข้อมูลผู้เรียนที่
ได้มาถ้าตรงตามความต้องการเราก็สอนกันไปยาวๆค่ะ

สำหรับข้อมูลผู้เรียนที่ได้มา หากไม่ตรงตามความต้องการ เราก็จะไม่ทิ้งนักเรียนค่ะ จะช่วยหาครูที่เหมาะสม ที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนจนได้ค่ะ

จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และนักเรียน
ให้ช่วยหาครูวิชาอื่นๆ ไปเรื่อยๆ จนมีฐานข้อมูลของครู


ประวัติครูสอนเปียโนครับ
ชื่อครู : นายนมัสการ พงค์สุรชีวิน
ชื่อเล่น : ครูกิ๊ฟ
ปัจจุบันอายุ : 34ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกดนตรีตะวันตก
วิชาเอกเปียโน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคยศึกษากับ :
1.อาจารย์ตัน มอง จู
2.อาจารย์ธงสรวง อิสรางกูร
ประสบการณ์การเรียนเปียโน : ตั้งแต่อายุ6-22ปี อย่างต่อเนื่อง
ประสบการณ์การสอน : 17ปี
รางวัล : 1.ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ในการเอนทรานซ์ ปี 2544
2. ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 3 ในการสอบเปียโนเกรด6 ของ Trinity
ประวัติการสอน :
1.โรงเรียนโรบินสันเปียโน
2.โรงเรียนภานุ มิวสิคแอดโฮม
3.โรงเรียนนุสิกา
4.โรงเรียนบี เอ็ม ไอ
ปัจจุบันรับสอนเปียโนตามบ้าน ทุกระดับ


บริการปรึกษา และรับสอนดนตรีทุกรูปแบบในเขตพื้นที่ นนทบุรี และปทุมธานี โดยผู้เชียวชาญด้านการศึกษาดนตรีโดยเฉพาะ


สวัสดีค่า ครูตูนนะคะ

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

พ.ศ. 2552 งานวิจัยเกี่ยวกับเด็กออทิสติก โดยใช้
"ดนตรีบำบัด" ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก RIC มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
พ.ศ. 2553 ฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม
พ.ศ. 2555 ทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยนิสิตที่มีความบกพร่องที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
พ.ศ. 2555 - 2559 เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา "ดนตรีเด็กเล็ก" ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 โดยใช้คียบอร์ดในกิจกรรม "ร้อง เล่น เต้น" ที่โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์
พ.ศ. 2559 เป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนอนุบาลเชาว์ดี โดยเน้นกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น ฟัง
พ.ศ.


สวัสดีค่ะ ครูพลอยนะคะ

สอนวิชาเปียโนคลาสสิก และเปียโนสมัยนิยม(ป๊อป) ในระดับต้น-กลางค่ะ
โดยจะสอนแบบเป็นกันเอง ปรับบทเรียนไปตามเป้าหมายของผู้เรียนค่ะ
สามารถสอนเด็กอายุ 4 ขวบ ไปจนถึงผู้ใหญ่ค่ะ (สอนเป็นภาษาไทย หรืออังกฤษก็ได้ค่ะ)

จบการศึกษาปริญญาตรี จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เอกเปียโนคลาสสิค)

ประสบการณ์สอนกว่า 5 ปี
เคยสอนที่โรงเรียน KPN Music Acadamy สอนตามบ้านนักเรียน และสามารถสอนเด็กสอบ Trinity / Abrsm ค่ะ


สอนเปียโนเด็กและผู้ใหญ่ คุณครูจบเอกเปียโนโดยตรงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี ส่งสอบเกรด Trinity และ Abrsm สอนทั้งสอบเกรดและเพื่อพัฒนาการของเด็ก ให้เด็กรักในเสียดนตรี คุณครูใจเย็น เริ่มสอนเด็กตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป คุณครูสะดวกสอนที่บ้านครูค่ะ แถวสุขุมวิท101/1


สามารถสอนได้ทั้งเป็นภาษาไทยและอังกฤษ
I can teach both in Thai and English.

เรียนจบปริณญาตรี
จากมหาลัยมหิดล ดุริยางคศิลป์ piano performance

ประสบการณ์สอนกว่า5ปี
-สอนนักเรียนสอบABRSM grade8 ได้ระดับdistinction
-นักเรียนสอบABRSsM grade6ได้ที่1ของประเทศไทย

นักเปียโน สามารถ
-เล่นป้อป คลาสิค สมัยใหม่
-แกะเพลง ทำโน้ต
-เล่นแอคคอม


📚 Let's Learn Together 🎻

| English | Math | Art | Cello | Piano | Drum |
| Baby | Children | Student School | University |
| Nature | Green | Hiking | Camping |

ปริญญาโท MBA จากประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรี Business Administration จาก Mahidol University International College

มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Certification
Central Saint Martins (London) : Product Design
Le Condon Bleu School (London) : Culinary Course (2004)
University of Victoria, Canada : ESL (1999)
University of Ohio, USA : ESL (1995)
Christchurch School, New Zealand : ESL (1993)


ครูฝนสำเร็จการศึกษาจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และปริญญาโทสาขาการแสดงดนตรี คณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูฝนมีประสบการณ์สอนมากว่า5ปี
สอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงขั้นสูง ส่งสอบเกรดของABRSM และร่วมกิจกรรมดนตรีและการแข่งขันดนตรีทั้งในและต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน)
อีกทั้งยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกมากขึ้นมากมาย

โดยหลักสูตรที่ใช้จะเป็นหลักสูตรของประเทศอังกฤษเป็นหลักค่ะ

ผลงานด้านดนตรี
- ปี 2009 เข้าร่วมค่ายเปียโน ณ เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัย
- ปี 2010 ร่วมแสดงดนตรี ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
- ปี 2014 เข้าร่วมการแข่งขันและแสดง ณ ประเทศมอลตา
- ปี


ครูณัฐ รับสอนเปียโนตามบ้าน มีประสบการณ์สอนหลายปี (ส่งสอบสถาบัน TRINITY COLLEGE LONDON) การสอนเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถเล่นได้ด้วยตนเอง เน้นความเข้าใจให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และนำไปต่อยอดเองได้ในอนาคต


- ภาษาอังกฤษ
เรียนเอกภาษาอังกฤษมาโดยตรง สามารถสอนโฟเนติกได้ และมีประสบการณ์การสอนเด็กชั้นประถมศึกษา 1-4 ที่โรงเรียนอัศวานิศย์บำรุง

-ภาษาจีน
เรียนเอกภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และเคยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประเทศจีน จบการศึกษาด้วยคะแนน 94 จาก100 คะแนน

- เปียโน
เรียนเปียโนมา 11ปี และมีใบ certificate การสอบวัดระดับจากโรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการ (Yamaha) ตั้งแต่เกรด13 ถึงเกรด 6

-คณิตศาสตร์
เรียนศิลป์คำนวณจบเกรดเฉลี่ย 3.85 และได้รับเหรียญทองแดงของสถาบันคณิตศาสตร์ชื่อดัง Kumon


ชื่อ-สกุล นายกิตติภูมิ เนตรสุวรรณ์
ชื่อเล่น แบงค์
อายุ : 28

การศึกษา: จบการศึกษาคณะดนตรี เอกวิชาไวโอลิน รองวิชาเปียโน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การสอนเปียโนและไวโอลินกว่า 10 ปี สอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานไปจนถึงสอบแข่งขัน มีประสบการณ์พานักเรียนสอบเกรด มีรถส่วนตัวสอนสะดวกสอนได้ทุกที่ทั่วกรุงเทพครับ
ประสบการณ์การสอนตามสภาบันต่างอาทิ เช่น
-อาจารย์พิเศษสอนไวโอลินโรงเรียนเรีนยสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-Play by Ear Music School
-KPN Music school

ผลงานปันจุบัน
- มือคีย์บอร์ดback up พี่จอห์น The voice season 3
- เรียบเรียงและอัดเสียงเปียโน และไวโอลิน ค่ายเพลงSixOnine , Chanal YouTube SixOnine


ครูน้ำหวานจบจากมหิดลดุริยางคศิลป์ เกียรตินิยมอันดับสอง ประสบการณ์การสอนเปียโน 20ปี สามารถสอนได้ทั้งคลาสสิค และ ป๊อบสไตล์ สามารถส่งสอบไล่เกรดโดยเทียบเกรดของtrinity London ได้ และถ้าแบบป๊อบสไตล์ ก็สามารถสอนได้ตามจุดประสงค์ของนักเรียน ไม่ว่าจะ เรียนเพื่อเติมเต็มความต้องการวัยเด็ก หรือเรียนเพื่อผ่อนคลาย หรือไว้โชว์ออกงานต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักเรียน เพลงและเป้าหมายในการเรียนด้วย


- รับสอนเปียโน ไวโอลิน ย่านพระราม 3 สาทร บางรัก
- มีประสบการณ์ในการส่งสอบเกรดของ Trinity ตั้งแต่ปี 2007


ประสบการณ์สอนที่ KPN 2ปี สอนตามบ้าน3ปี
สอนได้หลายแบบ

สามารถส่งสอบ trinity ได้
มีพื้นฐาน/เพลงสมัยนิยม/แจ๊ส


ครูแม็กซ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ดุริยางคศาสตร์สากล เครื่องมือเอก เปียโนคลาสสิค มี ประสบการณ์การสอน 4ปี สามารถสอนเปียโนคลาสสิค เปียโนป๊อป การอ่านโน้ต ทฤษฎีดนตรี เคยเข้าร่วม Masterclass กับนักดนตรีที่มีชื่อเสียงหลายท่าน ได้แก่ Prof.Martin Widmaier,Min Jung Baek,Dr.Mario Santoso,Vlada Vassilieva


สวัสดีค่ะ
การร้องเพลง เป็นหนึ่งของการพูดจา ทั้งหมดนี้เราใช้เสียงของเราในการผลิต การดูแลและฝึกฝนเสียงที่ถูกวิธีจึงมีความสำคัญมาก

ว่าด้วยเรื่องของเสียง (voice) แพรสามารถให้บริการได้ ดังนี้ค่ะ:
- การสอนการขับร้อง (Pop ไทย-อังกฤษ, Musical Theatre)
- *สอนการประสานเสียงในเพลง pop โดยใช้ ear-training (หลักสูตรของ Kodaly)
- การปรับสำเนียงภาษาอังกฤษ (ทั้งสำหรับการร้อง และพูดสื่อสาร)
- วิชา phonetics (สัทศาสตร์ ว่าด้วยการเรียนอักษร เพื่อสะกดเสียงภาษาต่างชาติ)

ผลงานที่ผ่านมา เช่น อัลบั้ม 80s Kisses ของ Polycat


สวัสดีค่ะ ครูหมูฟูนะคะ ทำงานสอนเปียโนเป็นงานหลักค่ะ ปัจจุบันเข้าปีที่10แล้วค่ะ สอนตามบ้านนักเรียน รวมถึงมีนักเรียนมาเรียนที่สตูดิโอส่วนตัวที่บ้านด้วยค่ะ ครูหมูฟูจบการศึกษาคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกเปียโนโดยตรงค่ะ รวมถึงได้ผ่านการสอบวุฒิ diploma in music perfermance Associate of Trinity College London ในปี 2012

ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ครูหมูฟูพบเจอผู้ปกครองและนักเรียนที่หลากหลาย เช่น ครอบครัวที่ต้องการให้ลูกๆ เรียนเปียโนเพื่อพัฒนาความสามารถและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หรือแม้กระทั่งครอบรัวที่ต้องการให้ลูกสอบเทียบเกรดตามสถาบันชั้นนำ ฯลฯ

ยินดีมากค่ะ ที่จะให้คำแนะนำในการเรียนเปียโน


จบการศึกษาจาก สาขา Music Production เอกเปียโน จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เกียรตินิยมอันดับ 2

ปัจจุบันศึกษาปริญญาโท สาขา Music Theory วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์สอน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า มากกว่า 6ปี
สอบผ่าน trinity grade 8

รับสอนเปียโน คีย์บอร์ด การแต่งเพลง และ ทฤษฎีดนตรี จากเริ่มต้นถึงขั้นสูง ไม่จำกัดแนวเพลง
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีเครื่องดนตรี มีคีย์บอร์ดสามารถเอาไปสอนได้ค่ะ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster