เรียนภาษาเกาหลี สัตหีบ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ฟ้า 쌤 ~

  • 4 รีวิว
  • สัตหีบ

⊹ ภาษาเกาหลีเบื้องต้น | ระดับกลาง
⊹ เพื่อสอบวัดระดับภาษาเกาหลีเพื่อการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย | แลกเปลี่ยน ณ ประเทศเกาหลี
⊹ ประโยคที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี
장소 📍 [ สถานที่เรียน ] : ตัวเมืองระยอง [ Passion แหลมทอง ชั้น 3 ศูนย์อาหาร ] หรือ ออนไลน์ผ่าน Google Meet
🦋 PRIVERT COURSE […