เรียนภาษาฝรั่งเศส สุพรรณบุรี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ดร. เอกชัย

  • 700 บาท/ชม
  • สุพรรณบุรี

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของไทย และเป็นอาจารย์รับเชิญของ Sorbonne University และ PSL Research University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 2 และ 1 ของฝรั่งเศส
โดยได้รับเชิญในการสอนภาษาฝรั่งเศสมาแล้วกว่า 120 ชม.
สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียน…