เรียนภาษาฝรั่งเศส ชัยภูมิ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

พี่อ้อม : Wisutthida Sawetwong

  • 1 รีวิว
  • ชัยภูมิ

จบการศึกษา เกียรตินิยมอันดับสอง เอกวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
📌ประสบการณ์
☑️ มีประสบการณ์การทำงานในบริษัททัวร์
☑️ มีประสบการณ์การทำงานโรงแรม
☑️ เข้าใจปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนภาษา…