เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาจีน

ครูสอนภาษาจีนที่หัวหิน

หย่าเหวิน

สะดวกสอนภาษาจีนที่หัวหินคะ
สอบ hsk 6 ได้218คะแนน
มีประสบการณ์การสอนมาก่อนค้า


Chaynit

Hi
I graduated at Assumption University , Business Chinese.
I have lived in USA for a year as an exchange student.
I got a GED diploma

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2018