เราจะช่วยคุณหาครูสอนนาฏศิลป์

ครูสอนนาฏศิลป์ที่ขอนแก่น

Chompoo pomme rose

Bonjour! ชื่อ ศศิธร พรวิจิตร ชื่อเล่น ชมพู่ อายุ 23 จบเอกภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประสบการณ์เคยฝึกงานที่สมาคมฝรั่งเศส เชียงราย ได้รับมอบหมายให้สอนฝรั่งเศสให้กับน้องๆม.ปลาย โรงเรียนสามัคคีเชียงราย สอนพิเศษมาแล้ว 2 ปี
*รับสอนเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น
*ค่าเรียนชั่วโมงละ 150/คน แต่ถ้าเรียนเป็นกลุ่มจะถูกลงกว่าค่ะ *รับสอนรำสำหรับน้องๆประถมและมัธยมด้วยนะคะ


ศิริพร วงศ์บุญชัยเลิศ

สวัสดีค่ะ ดิสามารถสอนรำ สอนนาฏศิลป์ไทย สอนเต้นก้ได้ค่ะ


สุธาสินี แม้นญาติ

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2536 ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง (ปนส.)
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
อำเภอเมื จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2538 ศศ.บ. (นาฏศิลปไทย)
สถาบันเทคโนโลยราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2549 คม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จงหวัดเลย
พ.ศ.2554 ปรด.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737