เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพชรบูรณ์ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

คุณหางานสอนพิเศษคอมพิวเตอร์เบื้องต้นใช่หรือไม่? กดที่นี่เพื่อเพิ่มโปรไฟล์ของคุณบนหน้านี้

Woraya Raisri

ยืนยัน

สอนออนไลน์ เพชรบูรณ์

ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์
ป.ตรี มัลติมีเดียและแอนิเมชัน
ประวัติการทำงาน :
เคยเป็นครูสอนงานปั้น Clayworks (Advance Trainer)
ทำงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS : Joomla , Wordpress

สามารถ เพชรดี

ยืนยัน

สอนออนไลน์ เพชรบูรณ์

★การศึกษา : ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์โดยตรง)
★งานที่ทำปัจจุบัน : เป็นผู้ดูแลศูนย์ระบบข้อมูลและสารสนเทศและอาจารย์ สอนวิชาออกแบบและวิเคราะห์ระบบ, วิชาการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ สอนทั้งระดับ ปวช. ปวส. เป็นอ.ประจำชมรมนักพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์…

กรินทร์ เรือนเพชร

สอนออนไลน์ เพชรบูรณ์

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- บริหารธุระกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุกิจ
ทักษะตนเอง
1) ด้านคอมพิวเตอร์

Winut Nut Jiraruekmongkol

สอนออนไลน์

2. สามารถอธิบายภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับบางท่าน ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับ
ปรับรุปแบบการสอนได้ตามผู้เรียนครับ ติดต่อมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้ครับ
Knowledge:
1. Object Oriented Programing (Java, Spring boot + Gradle)
2. Windows 10, Windows 7 การจัดการคอมพิวเตอร์…