เว็บไซต์ลบแบบฟอร์มของลูกค้าที่ได้จ้างคุณครูแล้วหรือไม่?

เว็บไซต์จะปิดการติดต่อแบบฟอร์มเมื่อลูกค้ากดปิดการติดต่อแบบฟอร์มหรือแจ้งพนักงานเพื่อปิดการติดต่อแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มนั้นจะขึ้นการแจ้งเตือนว่า "ลูกค้าได้คุณครูที่ต้องการแล้ว/ยกเลิกการค้นหาคุณครู"
และคุณครูท่านอื่นจะไม่สามารถกดรับข้อมูลการติดต่อของแบบฟอร์มที่ถูกปิดไปได้อีก

หากลูกค้าไม่กดเข้าไปตามลิ้งค์ที่ได้รับเพื่อแจ้งให้พนักงานทราบว่าได้จ้างคุณครูแล้ว พนักงานก็ไม่สามารถลบหรือปิดแบบฟอร์มนั้นได้
เพราะเราไม่ทราบว่าลูกค้าได้จ้างคุณครูหรือยัง และต้องการลบ/ปิดการติดต่อแบบฟอร์มหรือไม่

เนื่องจากลูกค้าบางท่านไม่ได้กดปิดแบบฟอร์มตามที่เว็บไซต์ส่งลิ้งค์ไปให้และไม่เคยแจ้งเข้ามาเพื่อปิดแบบฟอร์ม
แนะนำให้คุณเลือกกดรับข้อมูลการติดต่อของแบบฟอร์มที่เพิ่งถูกส่งเข้าในระบบใหม่ๆ จะมีโอกาสสูงที่ลูกค้าท่านนั้นๆจะยังไม่มีคุณครูท่านไหนติดต่อไป
และหลีกเลี่ยงแบบฟอร์มที่ถูกส่งเข้ามานานแล้ว(เช่น 2-3 วันก่อน) เพราะมีโอกาสที่ลูกค้าจะมีคุณครูท่านอื่นติดต่อไปแล้วแต่ไม่ได้กดปิดการติดต่อแบบฟอร์ม
โดยวันเวลาที่แบบฟอร์มถูกส่งเข้ามาในระบบจะระบุอยู่บนมุมขวาด้านบนของแบบฟอร์ม

คำถามทั้งหมด

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737