ทำไมลูกค้าไม่ตกลงเรียนกับฉัน?

ลูกค้าแต่ละคนก็จะเลือกเรียนกับคุณครูที่ตรงกับความต้องการของตัวเอง
บางครั้งก็อาจจะมีลูกค้าบางคนที่ปฏิเสธที่จะเรียนกับคุณเนื่องจากไม่เห็นด้วยในเงื่อนไขบางอย่าง เช่น
ราคาค่าสอน วิธีการสอน หรืออาจจะไม่มั่นใจในความสามารถของครูผู้สอนที่ติดต่อไปหลังจากได้คุยกัน เป็นต้น
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เมื่อคุณติดต่อลูกค้าแล้วจะมีทั้งผู้ที่ตกลงและปฏิเสธการเรียนการสอนกับคุณ

ในการเลือกที่จะติดต่อลูกค้าแต่ละคน คุณควรพิจารณาและไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนถึงโอกาสที่ลูกค้าคนนั้นๆจะตกลงเรียนกับคุณ โดยอ่านข้อมูลที่ลูกค้าต้องการจากแบบฟอร์มของลูกค้า

คำถามทั้งหมด

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737