เบอร์โทรในแบบฟอร์มเป็นของลูกค้าจริงหรือไม่?

เบอร์โทรของผู้กรอกแบบฟอร์ม เป็นสิ่งที่เว็บไซต์ให้ความสำคัญมาก
เนื่องจากเราคิดค่าธรรมเนียมจากเบอร์โทรของลูกค้า เราจึงต้องมั่นใจว่าเบอร์โทรที่คุณได้ไปนั้นเป็นเบอร์โทรที่ติดต่อได้ของผู้กรอกแบบฟอร์มจริง
เรามีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าเบอร์โทรนี้เป็นของผู้กรอกแบบฟอร์ม โดยทันทีที่ผู้กรอกแบบฟอร์มกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว
เว็บไซต์จะส่งรหัส 4 ตัวเป็น SMS ไปที่เบอร์ของผู้กรอกแบบฟอร์มนั้น และผู้กรอกแบบฟอร์มนั้นจะต้องนำรหัสที่ได้กลับมากรอกในเว็บไซต์ทันทีเพื่อเป็นการยืนยันเบอร์โทร
หากผู้กรอกแบบฟอร์มไม่นำรหัสที่ได้มากรอกภายในเวลาที่กำหนด แบบฟอร์มนั้นก็จะไม่ถูกส่งไปในอีเมลของผู้ใดทั้งสิ้น และไม่ถูกโพสลงในหน้าเว็บไซต์ แต่ระบบจะลบออกไปเองอัตโนมัติ

หากผู้กรอกแบบฟอร์มใส่เบอร์โทรผิดหรือใส่เบอร์โทรที่ไม่ถูกต้อง ก็จะไม่ได้รับ SMS จากเว็บไซต์ แบบฟอร์มก็จะถูกลบออกทันที

คำถามทั้งหมด

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737