ฉันควรทำอย่างไรหากลูกค้าไม่รับสาย/ไม่ตอบข้อความ?

การเปิดเครื่อง/ปิดเครื่องของลูกค้าเป็นการกระทำของลูกค้า ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้ เพราะเราไม่ใช่เจ้าของเบอร์โทรนั้นๆ

แนะนำให้คุณโทรอีกครั้งโดยคาดเดาเวลาที่พิจารณาแล้วว่าน่าจะเป็นเวลาที่สะดวกในการเสนอบริการของคุณ
การรอให้ลูกค้าโทรกลับอาจทำให้คุณเสียโอกาสเสนอบริการได้หากลูกค้าไม่โทรกลับ

คำถามทั้งหมด

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737