ฉันจะสามารถแสดง/ซ่อนสถานะการใช้งานโปรไฟล์ได้อย่างไร?

สถานะการใช้งานโปรไฟล์ของคุณจะแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณใช้งานบัญชี BestKru ครั้งล่าสุดเมื่อใด "การใช้งานบัญชี" หมายถึง การเข้าสู่ระบบสู่บัญชีส่วนตัวของคุณและเปิดดูรายการลูกค้า หรือจะเปิดดูรายการลูกค้าจากแอพพลิเคชั่นบนมือถือระบบปฏิบัติการ iOS/Android หากคุณครูท่านใดไม่ได้ใช้งานบัญชีบนเว็บไซต์มากกว่า 2 สัปดาห์ เราจะไม่แสดงข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการใช้งานบัญชีครั้งล่าสุด

สถานะการใช้งานโปรไฟล์ของคุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการจัดอันดับโปรไฟล์บน หน้าเว็บไซต์อีกด้วย คุณครูที่มีการใช้งานเว็บไซต์และใช้งานบัญชีครั้งล่าสุดในเวลา 48 ชั่วโมงที่ผ่านมาจะจัดให้อยู่ในอันดับสูงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์

หากคุณไม่ต้องการแสดงสถานะการใช้งานครั้งล่าสุดของคุณ คุณสามารถกดเอาเครื่องหมายใน checkbox "แสดงการใช้งานเว็บไซต์ล่าสุดของคุณ" ออกได้ที่ด้านล่างของหน้าการตั้งค่าบัญชีซึ่งแสดงข้อมูลส่วนตัวต่างๆของคุณ แต่พึงระลึกไว้ว่าการไม่แสดงสถนะการใช้งานโปรไฟล์จะทำให้โปรไฟล์ของคุณอยู่ อันดับต่ำกว่าคุณครูท่านอื่นๆ และจะอยู่รวมกับบัญชีของคุณครูที่ไม่มีการใช้งานแล้ว

คำถามทั้งหมด

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737