ใครสามารถติดต่อลูกค้าในแบบฟอร์มได้บ้าง?

ก่อนอื่นโปรดทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์ไม่มีการทำสัญญาใดๆกับผู้กรอกแบบฟอร์มที่กำหนดให้เจ้าของแบบฟอร์มจ้างคุณครูท่านใดท่านหนึ่งบนเว็บไซต์เท่านั้น

นั่นหมายความว่าแม้คุณจะเป็นบุคคลเดียวบนเว็บไซต์ของเราที่ติดต่อลูกค้าไป แต่ก็ยังมีแหล่งคุณครูจากที่อื่นอีกมากที่ลูกค้าสามารถจ้างได้ เช่น เว็บไซต์อื่นๆ, Google หรือ Facebook เป็นต้น ส่วนบนเว็บไซต์ BestKru จะไม่อนุญาตให้แบบฟอร์มใดๆได้รับการติดต่อจากคุณครูเกิน 5 ท่าน

ดังนั้นหากคุณสนใจแบบฟอร์มของลูกค้าท่านใด แนะนำให้คุณพยายามติดต่อลูกค้าท่านนั้นให้เร็วที่สุดก่อนที่ลูกค้าจะจ้างคุณครูท่านอื่นไม่ว่าจะมาจากเว็บไซต์ของเราหรือแหล่งอื่นก็ตาม

คำถามทั้งหมด

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737