ใครเป็นผู้กำหนดราคาค่าสอน?

คุณครูผู้สอนเป็นผู้กำหนดค่าเรียนและวิธีการจ่ายเงิน-รับเงินเอง
คุณสามารถตกลงค่าเรียนและวิธีการจ่ายเงิน-รับเงินได้กับลูกค้าโดยตรง

คำถามทั้งหมด

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737