ทำไมราคาค่าธรรมเนียมในแต่ละแบบฟอร์มไม่เท่ากัน?

ระบบของเว็บไซต์ถูกตั้งค่าให้กำหนดค่าธรรมเนียมอัตโนมัติขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ลูกค้ากรอกในแบบฟอร์ม

เว็บไซต์ใช้ machine learning algorithm คาดเดาความนิยมของแบบฟอร์มนั้นโดยใช้พื้นฐานข้อมูลของลูกค้าคนก่อนๆที่มีข้อมูลคล้ายคลึงกันในเดือนที่ผ่านมา หาก algorithm คาดเดาว่าแบบฟอร์มใดน่าจะมีคุณครูต้องการกดรับข้อมูลการติดต่อน้อย ค่าธรรมเนียมของแบบฟอร์มนั้นจะต่ำกว่าแบบฟอร์มอื่นๆ เพื่อที่เจ้าของแบบฟอร์มจะได้มีโอกาสรับการติดต่อจากคุณครูมากขึ้น แต่ถ้า algorithm คาดเดาว่าแบบฟอร์มใดน่าจะมีคุณครูต้องการกดรับข้อมูลการติดต่อมาก ค่าธรรมเนียมของแบบฟอร์มนั้นก็จะถูกกำหนดให้สูงขึ้น เพื่อที่ลูกค้าเจ้าของแบบฟอร์มจะได้รับการติดต่อจากคุณครูที่มีคุณสมบัติที่ต้องการจริงๆเท่านั้น

เว็บไซต์กำหนดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันเพื่อให้แบบฟอร์มแต่ละอันได้รับการติดต่อจากคุณครูในจำนวนเท่าๆกันไม่ว่าเจ้าของแบบฟอร์มจะมีความต้องการใดในแบบฟอร์มก็ตาม

คำถามทั้งหมด

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737