ฉันต้องการลูกค้า 1 คนเท่านั้น ฉันสามารถโอนเงิน 25 บาทได้ไหม?

เว็บไซต์รับเติมเงินตามยอดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ระบุไว้ในหน้าเติมเงิน โดยค่าธรรมเนียมจะถูกหักจากยอดเงินที่คุณเติมเข้ามานี้เมื่อคุณกดรับข้อมูลการติดต่อของลูกค้า

กรณีคุณโอนเงินเข้ามาน้อยกว่าขั้นต่ำที่เว็บไซต์กำหนด คุณสามารถโอนเงินเพิ่มให้เท่ากับจำนวนขั้นต่ำ
หรือรับเงินจำนวนน้อยกว่าขั้นต่ำที่โอนเข้ามาคืนโดยส่งหลักฐานการโอนเงินดังนี้เข้ามาในอีเมล info@bestkru.com ของเรา

- ภาพหน้าสมุดบัญชีที่คุณใช้โอนเข้ามา
- สลิปหรือใบฝากเงิน
- เลขที่บัญชีและชื่อบัญชีที่คุณต้องการรับเงินคืน

การโอนเงินคืน จะโอนคืนบัญชีที่คุณใช้โอนเข้ามาเท่านั้น และค่าธรรมเนียม(ถ้ามี)จะถูกหักจากยอดเงินที่ต้องโอนคืน

คำถามทั้งหมด

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737