เว็บไซต์ BestKru มีการทำงานอย่างไร?

เว็บไซต์ไม่ใช่เว็บไซต์ติวเตอร์ เราเป็นสื่อกลางระหว่างคุณครูสอนพิเศษและผู้ที่สนใจเรียนพิเศษเท่านั้น

เว็บไซต์หาข้อมูลของผู้ที่สนใจเรียนพิเศษมา และนำเสนอให้คุณครูทุกท่านผ่านทางอีเมล
หากคุณครูต้องการติดต่อผู้ที่สนใจเรียนพิเศษนั้นๆ เว็บไซต์ก็จะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มโดยหักจากเงินที่คุณครูเติมเข้ามา

ค่าธรรมเนียมสำหรับข้อมูลอยู่ที่ 15-30 บาท ต่อแบบฟอร์มของลูกค้า 1 คน
ราคาค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิชาและพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการเรียน วิชาที่มีความต้องการสูงกว่า และอยู่ในพื้นที่ที่มีคุณครูอยู่หลายท่านก็จะมีราคาสูงกว่าวิชาที่มีความต้องการน้อย และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่ค่อยมีคุณครูทำงานอยู่ในพื้นที่นั้น

เมื่อคุณครูกดรับข้อมูลการติดต่อจากลูกค้า คุณครูจะได้รับข้อมูลการติดต่อของลูกค้า เบอร์โทรและ/หรือไลน์ไอดี (หากลูกค้ากรอกไลน์ไอดีมาด้วย)
หากลูกค้าตกลงเรียนกับคุณ คุณครูก็จัดการสอนและกำหนดค่าสอนเอง และรับเงินการสอนเองโดยเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

หากคุณครูได้เบอร์ลูกค้า โทรหาลูกค้า แต่ลูกค้าไม่ตกลงเรียนเพราะเหตุผลใดๆก็ตาม
เว็บไซต์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสำหรับข้อมูลการติดต่อที่คุณกดรับไปแล้ว

ทันทีที่คุณครูท่านใดได้กดรับข้อมูลการติดต่อของลูกค้า
เว็บไซต์จะส่งลิ้งค์ไปทาง SMS เพื่อให้ลูกค้าสามารถกดปิดการติดต่อแบบฟอร์มได้ด้วยตนเอง
เมื่อคุณครูท่านอื่นกดไปที่แบบฟอร์มที่ถูกปิดการติดต่อ แบบฟอร์มจะขึ้นว่า
"ลูกค้าท่านนี้ไม่รับข้อเสนอจากคุณครูท่านอื่น"
และคุณครูท่านอื่นจะไม่สามารถกดรับข้อมูลการติดต่อของแบบฟอร์มที่ถูกปิดไปได้อีก

เนื่องจากลูกค้าบางท่านไม่ได้กดปิดแบบฟอร์มตามที่เว็บไซต์ส่งลิ้งค์ไปให้และไม่เคยแจ้งเข้ามาเพื่อปิดแบบฟอร์ม
แนะนำให้คุณครูเลือกกดรับข้อมูลการติดต่อของแบบฟอร์มที่เพิ่งถูกส่งเข้าในระบบใหม่ๆ จะมีโอกาสสูงที่ลูกค้าท่านนั้นๆจะยังไม่มีคุณครู/ติวเตอร์ท่านไหนติดต่อไป
และหลีกเลี่ยงแบบฟอร์มที่ถูกส่งเข้ามานานแล้ว(เช่น 2-3 วันก่อน) เพราะมีโอกาสที่ลูกค้าจะมีคุณครูท่านอื่นติดต่อไปแล้วแต่ไม่ได้กดปิดการติดต่อแบบฟอร์ม
โดยวันเวลาที่แบบฟอร์มถูกส่งเข้ามาในระบบจะระบุอยู่บนมุมขวาด้านบนของแบบฟอร์ม

คำถามทั้งหมด

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737