ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติฟรี

ตอบคำถามเพียงไม่กี่ข้อ แล้วเราจะแนะนำคุณครู 5 ท่านที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการและว่างสอนคุณได้

ตัวอย่างเช่น หลัง 18:00 / 14:30-16:00 เป็นต้น

ตัวอย่าง:
— ฉันใช้ตำราเรียนชื่อ "Interchange"
— ฉันต้องการเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเพื่อใช้ในการทำงาน

แบบฟอร์มใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่ 2 คำถามเท่านั้น

เราจะส่งข้อความไปที่เบอร์มือถือนี้เพื่อคอนเฟิร์มแบบฟอร์ม

DoneMaster © 2014-2017