แชร์บทความนี้:
 • เพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุตั้งแต่ 20-26 ปี สำหรับผู้สมัครสายการบินในเอเชีย
 • ไม่จำกัดอายุ สำหรับผู้สมัครสายการบินตะวันออกกลาง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากคณะหรือสาขาอะไรก็ได้
 • มีความรู้ความสามารถในการพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ก็จะเปรียบมากขึ้น
 • มีส่วนสูงตั้งแต่ 156 ซม.ขึ้นไป บางสายการบินก็เพียงแต่ต้องเอื้อมแตะให้ถึงความสูงที่ 212 ซม.
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น โรคหอบหืด โรคหัวใจ
 • สายตาใช้การได้ดี แต่หากมีปัญหาสายตาสามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้ แต่ห้ามใส่แว่นต
 • สามารถว่ายน้ำในท่าฟรีสไตล์ได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะทางไม่น้อยกว่า 50 เมตร
 • มีใจรักบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพอ่อนโยน ร่าเริงแจ่มใส มีไหวพริบปฏิภาณ
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจ แต่งตัวสะอาดสะอ้านสวยงาม
 • ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถปรับตัวและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง มีเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
เราเขียนบทความทุกสัปดาห์ ติดตามเราเพื่อได้รับความรู้มากขึ้น:

ชอบบทความนี้ใช่ไหม? ดูโปรไฟล์ของผู้เขียน หรือพิจารณาใช้บริการของผู้เขียน


Acheivers'Academy
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster