สวัสดีคะ Mingalapar!
ชื่อจูบี้ เป็นชาวเมียนมาร์เชื้อสายจีน ที่โตที่ประเทศไทยคะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ 4 ภาษา พม่า ไทย จีน และอังกฤษ เปิดคอร์สสอน ภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน ใช้สนทนาพูดคุยในชีวิตประจำวัน
คอร์สจะถูกออกแบบควบคู่ไปกับบทสนทนา เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนพื้นฐาน เน้นการสนทนา สื่อสารเบื้องต้น (ฟัง-พูด) โดยมี 2 course content หลักๆ:
1. ภาษาพม่าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
2. ภาษาพม่าสำหรับการท่องเที่ยวในเมียนม่า
รายละเอียด:
- คอร์สเรียนแบบ ออนไลน์ (Online) ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
- วันและเวลาเรียนตามตกลง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม (Flexible schedule)
- ระยะเวลาต่อหนึ่งคอร์ส: วันละ 1.5 ชั่วโมง (อาทิตย์ละอย่างมาก 2 วัน)// รวม 24 ชั่วโมง ต่อคอร์ส
- เปิดสอน ตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม 2-4 คน (one-on-one class or group of 2-4 students)

หมายเหตุ:
คอร์สเรียนสามารถออกแบบเนื้อหาได้ตามความต้องการของผู้เรียน เช่น ภาษาพม่าสำหรับการประกอบอาชีพ เน้นเฉพาะทาง เป็นต้น

**ข้อมูลเพิ่มเติม:
หากต้องการเรียนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อเพื่อออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้คะ
- เรียนจบ ป.ตรีบริหารธุรกิจเอแบค สาขานานาชาติ IELTS 7.0, IGCSE O Level, professional working English
- ภาษาจีนกลางเน้นบทสนทนา ใช้ในชีวิตประจำวัน

สอนออนไลน์ บางกะปิ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว