สวัสดีครับ

ยินดีต้อนรับผู้สนใจทุกท่านเข้าสู่โปรไฟล์ครูสอนภาษาอังกฤษ Amin Mohamed @ Amin-Chula English Tutor

*** ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ความถนัด
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำตัว
- ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ เช่น Storytelling, Impromtu Speech
- การเขียนภาษาอังกฤษ
- ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้นที่สอน
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิชาโทภาษามาเลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2563)

ประสบการณ์การสอน
- ผู้ช่วยสอน โครงการ Let's Chat ของสถาบันภาษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2562-2563)

ภาษาอื่น ๆ ที่สามารถสอนได้
- ภาษามาเลย์ (เรียนวิชาโทภาษามาเลย์)
- ภาษาอินโดนีเซีย (เป็นนิสิตแลกเปลี่ยน ณ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia 1 เทอม), ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซียระดับโลก ประจำปี 2019

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว