จบการศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา (วิทยาศาสตร์ ) วุฒิการศึกษา คบ.(5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษาที่จบ 2558 มีใบประกอบวิชาชีพครู
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.56
ผ่านประสบการณ์การสอนภายในโรงเรียน(โรงเรียนทวีธาภิเศก (ชายล้วน)) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา. เเละสอนแบบติวเตอร์ระหว่างเรียนมากกว่า 3 ปี ในสถาบันและสอนตามบ้าน เคยติวนักเรียนโรงเรียน เซนคาร์เบลียน ราชวินิต ราชินีบน ทิวไผ่งาม ราชวินิตบางแค ทวีธาภิเศก เป็นต้น
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดะบชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6
สอนการบ้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
" เป็นกันเอง เน้นเข้าใจ เพิ่มทักษะ ทำข้อสอบได้ ใช้ต่อยอดเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อสายวิทย์-คณิต ในระดับ ม.ปลายได้ดี เพิ่มความเข้าใจให้นักเรียนสายศิลป์"
สอนครั้งละ 2 ชม. ขึ้นไป
ราคาค่าสอน 200-250/ 1 ชม. (ราคานี้สามารถต่อรองได้ ตามระยะการเดินทาง ตามเอกสารประกอบการสอน ใช้ของนักเรียนหรือของครู)
ว่างวัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ อาทิตย์ ทั้งวัน เสาร์ว่างช่วงเช้าค่ะ ^_^

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2017