น.ส.สุภาพร อุทธาธรณ์ อายุ 25 ปี
จบการศึกษา คณะครุศาสตร สาขา การสอนวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.56

ปัจจุบันเป็นครูสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียราชินีบน กทม.

ประวัติการทำงาน
- ปี 2558
ปฎิบัติการฝึกสอน โรงเรียนทวีธาภิเศก กทม. 1 ปีการศึกษา
- ปี 2559 - ปัจจุบัน ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชินีบน

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018