ชื่อ-สกุล : สรรเสริญ ศรีชัย
อาชีพ : นักศึกษาครุศาสตร์
สาขา : วิชาฟิสิกส์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ระดับ : ชั้นปีที่1
สอนได้ตั้งแต่ ม.4-6

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

BestKru © 2014-2017