ปกติแล้วพี่เป็นครูสอนคณิตศาสตร์อยู่สถาบันค่ะ ซึ่งพี่มีเทคนิค และวิธีการสอนที่เข้าใจง่าย เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับที่ยากขึ้น ไม่ใช่การจำไปสอบค่ะ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737