ยกตัวอย่างประกอบการเรียนในสิ่งที่เด็กๆชอบ, ให้หลักในการท่องจำแกรมม่าอย่างสั้นและเข้าใจง่าย, สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต เก่งด้วย และต้องเป็นคนดีด้วยค่ะ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018