ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นนักศึกษาชั้นปีที่5กำลังปฏิบัติการสอนอยู่ที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา สอนรายวิชาภาษาจีน
สามารถพูดสื่อสารภาษาจีนได้ในระดับดี สอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษา และสามารถสอนภาษาจีนในระดับประถมศึกษาและอนุบาลได้

อุทัยธานี

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster