ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต เคยได้ทุนไปศึกษาที่ประเทศจีนสองครั้ง

ห้วยขวาง

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster