ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนจบ ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาจีน
เคยไปเรียนที่จีน 广西民族大学
ฝึกงานสอนภาษาจีนที่โรงเรียนหนองหานวิทยา
ปัจจุบันทำงานสอนภาษาจีนที่โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี

ขอนแก่น

มหาสารคาม

สกลนคร

หนองคาย

หนองบัวลำภู

อุดรธานี

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster