ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนจบ ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาจีน
เคยไปเรียนที่จีน 广西民族大学
ฝึกงานสอนภาษาจีนที่โรงเรียนหนองหานวิทยา
ปัจจุบันทำงานสอนภาษาจีนที่โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี

สอนภาษาจีน
สอนออนไลน์ ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 BestKru